Velkommen til ISRally .. +47 412 33 024

post@isrally.no

proveskilt

Vi får mye hendvendelser fra mennesker som lurer på reglene rundt prøveskilt for å kjøre på is. Vi ønsker å bringe full klarhet i alle ting rundt dette.

Prøveskilt er først og fremst laget for å prøvekjøre biler før man kjøper en bil, og klart etter reprasjoner og slikt gir prøveskilt en fin løsning for eiere/verksted å prøve bilen om den ikke innehar forsikring og skilter.

Det som er viktig å tenke på er i det øyeblikket man tar bilen fra Veien og ut på isbelagt vann utgår forsikring og trafikk regler ifølge loven om vann og utmark. Vi ønsker med dette å sette viktigheten ned på at ansvaret ligger hos den enkelte at skjer noe med bilen din, vill ikke forsikrings selskapet ditt dekke noe. Vi som arrangør er fullstendig klar over dette og legger tilrette dette under hvert arrangement.

Statens Vegvesen:

Det koster 260 kroner pr. dag fra 01.01.2012 for dagsprøvekjennemerker. Dagen for gyldighet starter kl. 0000 og slutter kl. 2400.

Det er mulig å kjøpe et dagsprøvekjennemerke for noen påfølgende dager, også fra et tidspunkt noen dager senere enn kjøpsdagen.

Du får kjøpt slike dagsprøvekjennemerker på trafikkstasjonene.
Dagsprøvekjennemerkene, som kjøpes på trafikkstasjonene, er av «bruk og kast-typen». De er laget av en folie som klistres på bilen der de vanlige kjennemerkene ellers ville vært montert.

Prøvekjennemerkene som brukes av forhandlere kalles årsprøvekjennemerker.

Prøvekjennemerker tillates bare brukt på kjøretøy som ikke er registrert. De er videre bare lov å bruke til følgende formål:

  • Flytting av kjøretøy fra et sted til et annet

  • Prøving (i forbindelse med reparasjon eller annet)

  • Demonstrasjon (for eks. en forhandlers demonstrasjon av en ny type)

  • Kjøring i forbindelse med registrering

Prøvekjennemerke må ikke brukes til ordinær transport av personer og gods hvis ikke trafikkstasjonen har gitt tillatelse til dette og skrevet det på kjøreseddelen.

Det er førerens ansvar at et kjøretøyet er i forsvarlig stand når det brukes med prøvekjennemerker.

Ved kjøp av dagsprøvekjennemerke utstedes det en kjøreseddel som må medbringes under kjøringen og vises i evt. kontroll.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *